Anasayfa hakkımızda Ürünler İletişim

İNTERKOM Bilgisayar


InterTIPMedikalYazılım

Hastaneler, Laboratuvarlar, Araştırma Merkezleri için Dış Laboratuvar ve Kalite Kontrol Sistemi

Bir Laboratuvarın Bütün İşletme Uygulamalarını Otomatikleştirdik.

Neden Kalite Kontrol

Hastaya doğru bir tanı konulabilmesi veya hastalığın seyrinin takip edilebilmesi için hekimin doğru ve kesin laboratuvar sonucuna gereksinimi vardır. Laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği konusunda hekim yeterli bilgiyi alabildiği oranda doğru bir tanı koyabilir. Kesinlik; laboratuvarların kendi içinde uygulamış olduğu kalite kontrol çalışmaları ile sağlanabilirken, doğruluk; dış kalite kontrol programları ile izlenebilmekte ve kontrol altına alınabilmektedir.

Birlik Yarar

Farklı teknolojilerin bir arada değerlendirilmesi de en temel güçlüğü oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak doğru bir değerlendirme ancak belirli sayıda veri ile sağlanabilmektedir.

Laboratuvarlar arası dış kalite kontrol sonuçları elinize ulaştıkça her bir test için göreceli olarak en doğru ve en kesin sonuç veren cihazları istatistiksel olarak inceleyebilecek ve kendi laboratuvarınızda gelecekte kullanmayı düşünebileceğiniz cihazları belirleyebileceksiniz. Bu işlem aynı zamanda ülkemizdeki dağınık cihaz parkını toparlamaya yönelik bir çalışma olacaktır.

Niçin Kalite Kontrol

  • Laboratuvarınızın belirli uluslar arası standartlara uygunluğunu gözlemleyebilmeniz
  • Laboratuvarınızı diğer laboratuvarlar ile kıyaslayabilmeniz,
  • Verdiğiniz sonuçların doğruluğu test edebilmeniz,
  • Cihazlarınızı diğer cihazlar ile kıyaslayarak bir sonraki cihaz seçiminde daha sağlıklı karar verebilmeniz,
  • Hastalara verdiğiniz raporlarda, İnterkom Laboratuvarlar Arası Kalite Kontrol Programı simgesine yer verip kalite güvencenizi göstererek hastalarınızın laboratuvarınıza olan güvenini artırmak için

Yazılım Hakkında Diğer Ayrıntılar:


LABORATUVARLAR ARASI İNTERKOM DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI


Neden Dış Kalite Kontrol ?

Hastaya doğru bir tanı konulabilmesi veya hastalığın seyrinin takip edilebilmesi için hekimin doğru ve kesin laboratuvar sonucuna gereksinimi vardır. Laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği konusunda hekim yeterli bilgiyi alabildiği oranda doğru bir tanı koyabilir. Kesinlik; laboratuvarların kendi içinde uygulamış olduğu kalite kontrol çalışmaları ile sağlanabilirken, doğruluk; dış kalite kontrol programları ile izlenebilmekte ve kontrol altına alınabilmektedir.


Neden Ulusal Laboratuvarlar Arası Dış Kalite Kontrol Çalışması ?

Ulusal ve yaygın katılımlı bir laboratuvarlar arası dış kalite kontrol programı öncelikle Türk insanının bu işi en az yurt dışındaki firmalar kadar kaliteli yapılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca yurt dışı firmalarından çok daha düşük bir fiyata bu hizmeti gerçekleştirirken ülkemize dolaylı olarak döviz kazandıracağı da kesindir. Yurt dışına çıkmayan döviz her zaman bu ülkenin kazancı olacaktır.


Ulusal Laboratuvarlar Arası Dış Kalite Kontrolün Yararları

Dünyada yaşanan laboratuvar teknolojilerindeki gelişmeler ülkemize de kısa bir süre sonra yansımakta ancak ülkemizin genel ekonomik düzeyin düşük olması yaygınlaşmasını yavaşlatmaktadır. Bu nedenle ülkemizde eski ve yeni teknolojiler birlikte kullanılmakta, gün geçtikçe de her alanda olduğu gibi tıp teknolojileri alanında da çöplüğe dönüşmektedir. Farklı teknolojilerin bir arada değerlendirilmesi de en temel güçlüğü oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak doğru bir değerlendirme ancak belirli sayıda veri ile sağlanabilmektedir.

Laboratuvarlar arası dış kalite kontrol sonuçları elinize ulaştıkça her bir test için göreceli olarak en doğru ve en kesin sonuç veren cihazları istatistiksel olarak inceleyebilecek ve kendi laboratuvarınızda gelecekte kullanmayı düşünebileceğiniz cihazları belirleyebileceksiniz. Bu işlem aynı zamanda ülkemizdeki dağınık cihaz parkını toparlamaya yönelik bir çalışma olacaktır.


Ulusal Laboratuvarlar Arası Dış Kalite Kontrolün Farkları

Her zaman bir telefon mesafesinde sizlere destek vermeye hazır uzmanlardan oluşan bu uygulama tamamen Türkçe kullanım kılavuzları, raporlar, listeler ve bilgisayar programlarından oluşmaktadır.


Neden Katılmalıyız ?

" Laboratuvarınızın belirli uluslar arası standartlara uyup uymadığını gözlemleyebilmeniz,

" Laboratuvarınızı diğer laboratuvarlar ile kıyaslayabilmeniz,

" Verdiğiniz sonuçların doğruluğu test edebilmeniz,

" Cihazlarınızı diğer cihazlar ile kıyaslayarak bir sonraki cihaz seçiminde daha sağlıklı karar verebilmeniz,

" Hastalara verdiğiniz raporlarda, İnterkom Laboratuvarlar Arası Kalite Kontrol Programı simgesine yer verip kalite güvencenizi göstererek hastalarınızın laboratuvarınıza olan güvenini artırmak için


Hedef

Kaliteli, hızlı, güvenilir ve geniş katılımlı bir ulusal programın hayata geçmesidir. Bu hedefe ulaşmak için sizlerin vereceği destek çok önemlidir.